zd

A yw'r cadair olwyn trydan ar gyfer yr henoed yn ddiogel?A yw'n hawdd gweithredu?

Mae ymddangosiad cadeiriau olwyn trydan a sgwteri trydan i'r henoed wedi dod â chyfleustra i lawer o bobl oedrannus ac anabl â symudedd cyfyngedig, ond mae llawer o bobl sy'n newydd i gadeiriau olwyn trydan i'r henoed yn poeni na all yr henoed eu gweithredu ac nad ydynt yn ddiogel.Mae Rhwydwaith Cadair Olwyn YPUHA yn dweud wrthych nad oes dim i boeni amdano.

Mae cadeiriau olwyn trydan proffesiynol a sgwteri trydan wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer pobl ag anableddau fel yr henoed a'r anabl.Mae ei gyflymder yn isel iawn (6 km / h yn gyffredinol), a gall cyflymder cerdded pobl iach gyrraedd tua 5 km / h;er mwyn atal yr henoed rhag ymateb araf a chydlyniad gwael, mae gan gadeiriau olwyn trydan rheolaidd breciau electromagnetig deallus.Gellir gwireddu pob gweithrediad megis ymlaen, cefn, troi, parcio, ac ati gyda dim ond un bys yn ystod gweithrediad.Stopiwch pan fyddwch chi'n gadael, dim llethr llithrig, dim syrthni wrth gerdded a pharcio.Cyn belled â bod yr henoed yn glir, gallant weithredu a gyrru'n rhydd, ond mae angen i'r henoed sy'n defnyddio'r gadair olwyn drydan ddod gydag aelodau eu teulu mewn lle eang a bod yn hyfedr mewn sgiliau gweithredu.

O'i gymharu â dulliau cludo eraill, mae diogelwch cadeiriau olwyn trydan yn dal yn uchel iawn.Mae'r camau gweithredu wedi'u symleiddio ac mae'r cyflymder yn araf, felly ni fydd yr henoed yn nerfus mwyach.Yn wahanol i gerbydau trydan, beiciau tair olwyn a dulliau cludo eraill, mae'r cyflymder yn gyflym ac mae'r llawdriniaeth yn gymhleth.

Yn ogystal, er mwyn atal treiglo neu droi'n ôl, mae cadeiriau olwyn trydan wedi cael profion efelychu di-rif ar ddechrau eu dyluniad.Er mwyn atal troi'n ôl, mae'r dylunwyr wedi gosod dyfeisiau gwrth-gefn ar gyfer cadeiriau olwyn trydan, ac mae dyfeisiau amddiffynnol hyd yn oed wrth fynd i fyny'r allt.Fodd bynnag, mae ongl ddringo cadeiriau olwyn trydan yn gyfyngedig.Yn gyffredinol, mae'r ongl ddringo ddiogel yn 8-10 gradd.Oherwydd bod olwynion gyrru cadeiriau olwyn trydan yn cael eu rheoli'n annibynnol o'r chwith a'r dde, mae cyflymder a chyfeiriad yr olwynion gyrru chwith a dde gyferbyn wrth droi, felly ni fyddant byth yn treiglo wrth droi.

Felly, cyn belled â bod yr henoed yn sobr eu meddwl, yn y bôn gallant weithredu cadeiriau olwyn trydan ar gyfer yr henoed;cyn belled â'u bod yn osgoi ffyrdd â llethrau rhy serth, nid oes unrhyw berygl diogelwch wrth yrru cadeiriau olwyn trydan.Gall ffrindiau â phobl oedrannus fod yn dawel eich meddwl i brynu cadeiriau olwyn trydan i'r henoed.

 


Amser post: Mar-01-2023