zd

Yr hyn y dylid rhoi sylw iddo yn yr haf ar gyfer cadeiriau olwyn trydan

Y gadair olwyn drydan yw'r prif ddull cludo ar gyfer yr henoed a'r anabl, a dyma hefyd y dull cludo mwyaf diogel a mwyaf cyfleus.Fodd bynnag, mae'r henoed neu ffrindiau anabl yn aml yn dod ar draws rhai anawsterau anorchfygol wrth ddefnyddio cadeiriau olwyn trydan, megis cyfleusterau di-rwystr i'r henoed a'r anabl mewn dinasoedd, tywydd gwael, ac ati.Yn enwedig yn yr haf poeth, mae'n eithaf prawf i'r henoed ddefnyddio cadeiriau olwyn trydan i deithio, felly sut i ddelio â'r henoed yn gyrru cadeiriau olwyn trydan mewn tywydd poeth?

Yn gyntaf oll, argymhellir bod ffrindiau oedrannus yn gyrru cadeiriau olwyn trydan i osgoi teithio yn ystod cyfnodau tymheredd uchel, oherwydd bod gan yr henoed fwy neu lai rai afiechydon geriatrig, megis pwysedd gwaed uchel a chlefyd y galon.Mae teithio yn ystod cyfnodau tymheredd uchel yn dipyn o brawf i'r corff, felly argymhellir teithio arwahanol mewn cadeiriau olwyn trydan yn ystod cyfnodau tymheredd uchel;

Yn ail, gall esgus bod yn offer cysgodi'r haul fel ymbarelau haul gwrth-haul ar gyfer cadeiriau olwyn trydan i'r henoed;

Yn drydydd, dewiswch glustogau cefn sedd cadair olwyn trydan gyda athreiddedd aer da, fel clustogau chwyddadwy, clustogau mosaig neu glustogau cefn sedd mat.

Yn bedwerydd, rhaid i'r henoed sy'n gyrru cadair olwyn trydan yn yr haf poeth baratoi digon o ddŵr, bwyd, meddyginiaethau a ddefnyddir yn gyffredin, ac ati Os yw'r henoed yn wan, ni argymhellir gyrru cadair olwyn trydan yn unig yn yr haf poeth.


Amser post: Chwe-27-2023